Känsliga ytor
Mobiltelefoner & navigationsutrustning
Skärmar och displayer
Plast och metallytor
Allmän rengöring
Komplett hårdvarurengöring
Tekniska applikationer
Elektroniska betalningssystem
Allmän information om DISKO rengöringskort
Rengöringskort för magnethuvuden i uttagsmaskiner/bankomater
Rengöringskort för chip kontakt i uttagsmaskiner/bankomater
Servicekort för rengöring av sensorer
Rengöringskort för magnethuvuden och ej rörliga läsare av chip kontakter
Rengöringskort för chip kontakt i POS terminaler och annan utrustning
Rengöringskort för sedelläsare
Rengöringskort för insättningsmaskiner
Rengöringskort för digitala färdskrivare