Demonstrationer

Disko mikrofiber rengöringskort i bruk

  

Rengöringskort för magnethuvuden i bruk

Rengöringskort för chipkontakter mekanism  

Rengöringskort för chipkontakter i bruk

Rengöringskort för bankomater fjädermekanism

  

Rengöringskort för bankomater i bruk

Rengöringskort för andra kortläsare i bruk