Kort för rengöring av chipkontakter i bankautomater
(patent nr. EP 0789313)

I dagens valutatransaktioner har bankautomater blivit oumbärliga. Om ett fel uppstår, oftast pga. smuts, är bankautomaten oanvändbar. I bankautomater som använder den nya EMW standarden, överförs information för betalningen genom chipkontakter istället för genom magnetkontakter. Denna nya och pålitliga teknik är säkrare vid hantering av elektroniska betalningstransaktioner. Efter att kortet matats in i kortläsaren och hamnat i rätt position, pressas chip kontakterna mot kortets mikrochip (landing contacts technology). Med denna teknik skapas ingen friktion mellan kortläsarens kontakter och mikrochipet på kortet. På grund av avsaknaden av friktion är det väldigt viktigt att ha rena chipkontakter i läsaren för problemfritt användande. Även minsta mängd fett från t.ex. hud som kommer i kontakt med chipkontakterna via kortet kan orsaka fel i transaktionen av pengar.

DISKO rengöringskort (patent EP 0 789 373)
DISKOs rengöringskort är de enda på marknaden som rengör chipkontakter i bankomater grundligt och effektivt. DISKOs rengöringskort för chipkontakter i bankomater är ett halvautomatisk kort med ett speciellt utvecklat fjädersystem. Innan kortet matas in aktiveras fjädersystemet. När chipkontakterna kommer i kontakt med rengöringskorten löser fjädersystemet ut och den högkvalitativa mikrofiberduken försäkrar en optimal rengöring av chipkontakterna. Genom regelbunden underhållsrengöring av detta slag minskar man behovet av att demontera och rengöra kortläsaren.

Rengöringskit för uttagsmaskin/bankomat (utomhus)
13 mikrofiber rengöringkort med 4 förkodade magnetstripor på varje kort
1 metall rengöringskort med ett högprecision fjädersystem
Rekommenderad användning: 1 gång per vecka
Total 52 rengöringar av magnethuvud och chipläsare
art nr. 1543
Rengöringskit för uttagsmaskin/bankomat (inomhus)
6 mikrofiber rengöringkort med 4 förkodade magnetstripor på varje kort
1 metall rengöringskort med ett högprecision fjädersystem
Rekommenderad användning: 1 gång per månad
Total 24 rengöringar av magnethuvud och chipläsare
art nr. 1541