DISKO rengöringskort
(patentnr. EP 0789313)

DISKO rengöringskort är de enda rengöringskort i världen som rena chip kontakter i kortläsare med landning kontakter utan demontering av kortläsaren. DISKO rengöringskort kan användas ett antal gånger, vilket gör produkten mycket kostnadseffektivt.

Den nya generationen av DISKO rengöringskort är resultatet av intensiv utveckling och åtskilliga tester. DISKO rengöringskort består av en kärna av plast och en yta av högkvalitativ elastisk mikrofiber. Fibern är fäst vid plastkärnan med hjälp av högfrekvensteknik.

Den speciella strukturen hos rengöringskorten i mikrofiber gör det möjligt att rengöra magnetavläsarhuvuden och chipkontakter utan att använda kemiska rengöringsmedel. Damm, smuts, fett och metalloxid absorberas av mikrofiberytan på rengöringskorten. Tester och laboratorieresultat visar att magnethuvuden och chipkontakter blir avsevärt renare efter användandet av torra DISKO rengöringskort jämfört med andra rengöringskort, fuktade med rengöringsmedel.

Ett europeiskt bolag som arbetar inom infrastrukturen i elektronisk betalning och levererar utrustning för elektronisk betalning har undersökt resultatet av torra och våta rengöringskort. Torra DISKO rengöringskort gav det bästa resultatet. Testresultatet finns tillgängligt vid förfrågan.

Med våta rengöringskort, som till största delen innehåller alkohol, lossnar smutsen på magnetkontakterna men absorberas inte omedelbart in i rengöringskortet. Som ett resultat av detta lämnas lite smuts kvar, vilket återigen fastnar på den rengjorda ytan. Med DISKO rengöringskort absorberas smutsen omedelbart och det finns ingen risk att smuts fastnar på den rena ytan under förfarandet.

DISKO rengöringskort är miljövänliga och helt utan kemiska tillsatser. Ingen lufttät förpackningsfilm krävs, vilket är nödvändigt för att förhindra uttorkning av våta rengöringskort. DISKO rengöringskort är därför det bästa valet för snabb, effektiv och miljövänlig rengöring av magnet- och chipkontakter.
Tack vare elasticiteten i mikrofiberytan rengörs både överdelen och sidorna av magnet- och chipkontakterna. Under rengöring böjer sig mikrofibern runt kontakterna och rengör dessa grundligt. En annan fördel med att använda torra DISKO rengöringskort är att det inte torkar ut gummihjulen då inga alkoholbaserade vätskor används.

DISKO rengöringskort
Med patenterad rörlig del för manuell användning  

eller för kortautomater med rörligt fjädersystem

DISKO rengöringskort, rätt val för alla områden!